Home    Consultancy     Inquiry    Contact

Notice

S.No Subject OnDate
1 Consultancy Renew User Manual 2023-09-11
2 अनलाइन आवेदन सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना 2023-07-23
3 ECIS User Manual 2023-07-23
4 शैक्षिक परामर्श केन्द्रकाे विवरण अध्यावधिक संबधी सूचना 2023-06-22
5 शैक्षिक परामर्श केन्द्र दर्ताका लागि आवश्यक कागजात सम्बन्धी चेकलिष्ट 2023-06-21

CONSULTANCY LOGIN

Login Name
Password
Forgot Password? Create Account