Home    Consultancy     Inquiry    Contact

Notice

S.No Subject OnDate
1 11111 2024-05-15
2 11111 2024-05-15
3 11111 2024-05-15
4 123 2024-05-15
5 123 2024-05-15
6 123 2024-05-15
7 Consultancy Renew User Manual 2023-09-11
8 अनलाइन आवेदन सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना 2023-07-23
9 ECIS User Manual 2023-07-23
10 शैक्षिक परामर्श केन्द्रकाे विवरण अध्यावधिक संबधी सूचना 2023-06-22
11 शैक्षिक परामर्श केन्द्र दर्ताका लागि आवश्यक कागजात सम्बन्धी चेकलिष्ट 2023-06-21

CONSULTANCY LOGIN

Login Name
Password
Forgot Password? Create Account